Νέα

Ευρωπαϊκή Συνάντηση της Οικογένειας Senzala de Santos Οργανισμού Mestre Ediandro και CM Folker

17 έως 21/08/11 πληροφορίες www.senzaladesantos_9.com
(34) 633 388 604

Συμμετέχουσες χώρες: Γερμανία, Βραζιλία, ΗΠΑ, Ισπανία, Γαλλία,

Ελλάδα, Ολλανδία, Αγγλία, το Μαρόκο, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία,

την Ουαλία, την Κένυα, την Ελβετία

 
« Προηγούμενη σελίδα