Νέα

Τιμές για μαθητές από την Αθήνα                         Τιμές για μαθητές από εκτός Αθηνών

3 μέρες - 45 ευρώ                                                    3 μέρες - 35 ευρώ

2 μέρες - 35 ευρώ                                                    2 μέρες - 30 ευρώ

1 μέρα  - 20 ευρώ                                                     1 μέρα -  20 ευρώ

« Προηγούμενη σελίδα